ChatGPT

Chatbot Generative Pre-trained Transformer, også kend som ChatGPT, er i øjeblikket allestedsnærværende. ChatGPT kommer fra AI-virksomheden OpenAI, som blev grundlagt i 2015 af Elon Musk og Sam Altman. ChatGPT er en tekstgenerator i dialogform. AI-softwaren blev programmeret til tekstmønstergenkendelse og tekstgenerering. Tekstgeneratorer er designet til at gøre arbejdsgange lettere for brugerne. For eksempel at konvertere […]